Η ιστορία μας

Το 2020 συμπληρώνονται 700 χρόνια από την πρώτη, ιστορικά καταγεγραμμένη, αναφορά στο χωριό Σκοτούσσα. Το κορυφαίο αυτό ιστορικό γεγονός θα αποτελέσει αφορμή για εορτασμούς και παράλληλα θα θέσει στόχους για το μέλλον. Μέσα από διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις και ενέργειες, θα δοθεί η ευκαιρία να γίνει περισσότερο γνωστή η μακρά και πλούσια ιστορία της Σκοτούσσας, καθώς επίσης και οι παραδόσεις της. Οι διάφορες εκδηλώσεις θα έχουν τέτοιο χαρακτήρα ούτως ώστε να αποτελέσουν αφετηρία για μια νέα περίοδο για τη Σκοτούσσα. Θα πρέπει αφενός μεν να κινητοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους από τους απανταχού Σκοτουσσαίους (Σέρρες, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Γερμανία, Αυστραλία, Αμερική, Σουηδία), αφετέρου δε  να γίνουν παρακαταθήκη για την ανάδειξη νέων προοπτικών για το χωριό. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων συνεστήθη ο φορέας ΚΟΙΝΟΝ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΙΩΝ. Ο φορέας αυτός, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δημιουργήθηκε το 2019 από μία ομάδα Σκοτουσσαίων που κατοικούσαν είτε στο ίδιο το χωριό είτε σε άλλα μέρη της ελληνικής επικράτειας....

Περισσότερα