Οι  βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα την Κυριακή 21 Μαΐου. Οι εκλογές αυτές έγιναν με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Οι εγγεγραμμένοι, οι ψηφίσαντες και το ποσοστό συμμετοχής απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Τα αποτελέσμτα είχαν ως εξής:

Σε ότι αφορά την σταυροδοσία των τριών πρώτων κομμάτων τα αποτελέσματα είχαν ως εξής:

Στις 25 Ιουνίου 2023 έγιναν επαναληπτικές εκλογές με λίστα και χωρία σταυρό. Το ποσοστό συμμετοχής καθώς και τα αποτελέσμτα είχαν ως εξής:


Μοιράσου το